Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Em cho biết nơi đặt vườn ươm cây rừng cần có những yêu cầu gì ?

Em cho biết nơi đặt vườn ươm cây rừng cần có những yêu cầu gì ? 

Hướng dẫn trả lời 

Nơi đặt vườn ươm cần có các điều kiện:

- Đất cát pha hay đất thịt nhẹ, không có ổ sâu, bệnh hại.

- Độ pH từ 6 đến 7.

- Mặt đất bằng hay hơi dốc ( từ 2 đến 4 độ )

- Gần nguồn nước và nơi trồng rừng.