Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy nêu giá trị dinh dưỡng và cách sử dụng quả chôm chôm ?

Hãy nêu giá trị dinh dưỡng và cách sử dụng quả chôm chôm ? 

Hướng dẫn trả lời

Chôm chôm là cây ăn quả nhiệt đới. Quả chôm chôm chứa nhiếu đường, chất khoáng và các loại vitamin, nhất là vitamin C.

Quá chôm chòm dùng đế ăn tươi, chế biến thành xirô hoặc đóng hộp.