Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Có thể thay thịt nạc dăm bằng nguyên liệu nào khác không ?

Có thể thay thịt nạc dăm bằng nguyên liệu nào khác không ? 

Hướng dẫn trả lời

Có thể thay thịt nạc dăm bằng một số loại thịt động vật khác như thịt bò, thịt gà,...