Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vì sao phải học vẽ kỹ thuật ?

Vì sao phải học vẽ kỹ thuật ?

Hướng dẫn trả lời

Học vẽ kĩ thuật để ứng dụng vào sản xuất và đời sống và để học tốt các môn học khác