Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Tiểu cầu đã tham gia bảo vệ cơ thể chống mất máu như thế nào ?

Câu 1. Tiểu cầu đã tham gia bảo vệ cơ thể chống mất máu như thế nào ?

Trả lời

Câu 1. Các bạch cầu tạo nên 3 hàng rào phòng thủ để bảo vệ cơ thể là :
- Sự thực bào do các bạch cầu trung tính và đại thực bào thực hiện
- Sự tiết ra kháng thể để vô hiệu hoá các kháng nguyên do các bạch cầu limphô B thực hiện
- Sự phá hủy các tế bào cơ thể đã nhiễm bệnh do các tế bào limphô T thực hiện.