Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tại sao phải thu hoạch đúng lúc , nhanh ,gọn và cẩn thận ?

Tại sao phải thu hoạch đúng lúc , nhanh ,gọn và cẩn thận ? 

Hướng dẫn trả lời 

Vì thu hoạch không đúng lúc ( quá non hay quá già ) : Sẽ làm giảm chất lượng và sản lượng nông sản 

Nhanh gọn để tránh thời kỳ cây trồng qua đợt thu hoạch sẽ cho sản lượng thấp 

Trong quá trình thu hoạch cần cẩn thận để đạt được sản lượng tối đa cho cây .