Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nếu không có bột đao ,có thể thay thế bằng loại bột nào để nấu ?

Nếu không có bột đao, có thể thay thế bằng loại bột nào để nấu ? 

Hướng dẫn trả lời

Nếu không có bột đao thi có thể thay thế bằng bột năng, bột sắn dây