Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Em hãy nêu các công việc làm đất và tác dụng của từng công việc ?

Em hãy nêu các công việc làm đất và tác dụng của từng công việc ?

Hướng dẫn trả lời

Các công việc làm đấtcó 3 công việc chính

- Cày đất: Xáo trộn lớp đất mặt từ 20-30cm

-> Tác dụng: Làm đất tơi xốp, thoáng, vùi lớp cỏ dại

- Bừa và đập đất: Trộn đều đất làm nhỏ đất, làm đất vỡ nhỏ, san phẳng đất.

-> Tác dụng: Thu gom cỏ dại, đất nhỏ, đất bột, tạo điều kiện giữ ẩm.

- Lên luống: Thẳng, phẳng trên mặt, có rãnh thoát nước, hướng luống phù hợp cây trồng.

-> Tác dụng: Chống úng tạo lớp đất canh tác dày, dễ chăm sóc.