Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ren dùng để làm gì ?

Ren dùng để làm gì ? 

Hướng dẫn trả lời 

Ren dùng để ghép nối hay truyền lực,ren dùng đẻ lắp ghép các chi tiết máy lại với nhau.