Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Hãy chọn phương án xác định khối lượng của chiếc cột sắt ở Ấn độ:

Câu 1. Hãy chọn phương án xác định khối lượng của chiếc cột sắt ở Ấn độ:

A. Cưa chiếc cột sắt thành nhiều đoạn nhỏ rồi đem cân từng đoạn một.

B. Tìm cách đo thể tích của chiếc cột, xem nó là bao nhiêu mét khối? Biết khối lượng  riêng của 1 mét khối sắt nguyên chất ta sẽ tính được khối lượng của chiệc cột.

Để giúp các em chọn, người ta cho biết số liệu sau:

Khi đó chu vi và chiều cao của chiếc cột người ta tính được thể tích của chiếc cột vào khoảng 0,9 m3, Mặt khác ngưởi ta cũng đã cân và biết 1 dm3 sắt nguyên chất là 7,8 kg.

Em hãy xác dịnh khối lượng của chiếc cột.

Giải:

- Vì 1 dm3 sắt có khối lượng là 7,8 kg mà 1 m3 = 1000 dm3

vì vậy khối lượng riêng của sắt là : 7,8 . 1000 = 7800 kg/ m3

- Khối lượng cột sắt: 7800 kg/ m3 x 0,9 m3 = 7020 kg.