Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Em hãy nêu những nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại ?

Em hãy nêu những nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại ? 

Hướng dẫn trả lời 

Biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại: 

+ Vệ sinh đồng ruộng, làm đất

+ Gieo trồng đúng thời vụ 

+ Chăm sóc kịp thời, bón phân hợp lí

+ Luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một đơn vị diện tích

+ Sử dụng giống chóng sâu bệnh