Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thế nào là bản vẽ kỹ thuật ?

Thế nào là bản vẽ kỹ thuật ? 

Hướng dẫn trả lời

-Bản vẽ kĩ thuật (bản vẽ) trình bày các thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu, theo các qui tắc thống nhất và thường theo tỉ lệ

-Bản vẽ kĩ thuật thường được dùng để ứng dụng vào sản xuất, đời sống tạo điều kiện học tốt các môn khoa học khác