Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu?

Nêu nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu?

Trả lời:

- Hình thành ở vùng giáp ranh giữa đồng bằng và miền núi

- Địa hình dốc thoải nên quá trình rửa trôi mạnh

- Tập quán canh tác lạc hậu dẫn đến đất thoái hóa mạnh

- Chặt phá rừng