Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Các màng cao su bị biến dạng(h8.3b) chứng tỏ điều gì?

Câu 1. Các màng cao su bị biến dạng(h8.3b) chứng tỏ điều gì?

Giải. Các màng cao sua biến dạng, điều đó chứng tỏ chất lỏng gây ra áp suất lên đáy bình và thành bình