Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho tứ giác ABCD. Số các vecto khác (overrightarrow 0 ) có điểm đầu và điểm cuối là bốn đỉnh của tứ giác bằng:

Cho tứ giác ABCD. Số các vecto khác \(\overrightarrow 0 \) có điểm đầu và điểm cuối là bốn đỉnh của tứ giác bằng:

a) 4                  b) 6                  c) 8                              d) 12

Trả lời

 

Từ mỗi điểm, ta nối với 3 điểm còn lại để có được 3 đoạn thẳng.

Vậy ta có : 3.4 = 12

Do đó: d) đúng

Ta có 12 vecto là: \(\overrightarrow {AB} ;\overrightarrow {BA} ;\overrightarrow {AC} ;\overrightarrow {CA} ;\overrightarrow {AD} ;\overrightarrow {DA} ;\overrightarrow {BD} ;\overrightarrow {DB} ;\overrightarrow {BC} ;\overrightarrow {CB} ;\overrightarrow {CD} ;\overrightarrow {DC} \)