Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sản xuất giống cây trồng bằng hạt được tiến hành theo trình tự nào?

Sản xuất giống cây trồng bằng hạt được tiến hành theo trình tự nào?

Hướng dẫn trả lời 

Năm thứ nhất ; Gieo hạt giống đã được phục tráng và chọn cây có đặc tính tốt .

Năm thứ 2 : Hạt của mỗi cây tốt gieo thành thừng dòng tốt nhất hợp lại thành giống siêu nguyên chủng 

Năm thứ 3 : Từ giống siêu nguyên chủng nhân thành giống nguyên chủng 

Năm thứ 4 : Từ giống nguyên chủng nhân thành giống sản xuất đại trà