Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu cách biểu diễn một dao động điều hòa bằng một vecto quay.

Biểu diễn dao động điều hòa có phương  trình: x = Acos(ωt + Ø)  (*)

Các bước:

+ Vẽ trục tọa độ Ox nằm ngang

+ Vẽ vecto OM 

+ Khi t = 0 ,cho vecto OM quay đều quanh O với tốc độ góc ω.

Khi đó, vecto quay OM biểu diễn dao động điều hòa có phương trình (*)