Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Nêu cách biểu diễn một dao động điều hòa bằng một vecto quay.

Biểu diễn dao động điều hòa có phương  trình: x = Acos(ωt + Ø)  (*)

Các bước:

+ Vẽ trục tọa độ Ox nằm ngang

+ Vẽ vecto OM 

+ Khi t = 0 ,cho vecto OM quay đều quanh O với tốc độ góc ω.

Khi đó, vecto quay OM biểu diễn dao động điều hòa có phương trình (*)