Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Xác định tính đúng sai của mệnh đề phủ định theo tính đúng sai của A.

Xác định tính đúng sai của mệnh đề phủ định \(\overline A\) theo tính đúng sai của A.

Trả lời:

\(\overline A\)  đúng nếu A sai,  \(\overline A\) sai nếu A đúng