Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thế nào là bón lót , bón thúc ?

Thế nào là bón lót , bón thúc ?

Hướng dẫn trả lời 

- Bón lót là bón phân vào đất trước khi gieo trồng nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho cây con ngay khi nó mới mọc, mới bén rễ.

- Còn bón thúc là bón phân trong thời gian sinh trưởng của cây nhắm đáp ứng kịp nhu cầu dinh dưỡng của cây theo từng thời kì tạo điều kiện cho cây sinh trưởng phát triển tốt.