Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu cơ sơ khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào.

Nêu cơ sơ khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào.

Trả lời:

1. Tính toàn năng của tế bài

Tế bào chứa hệ gen quy định kiểu gen loài đoa, mang toàn bộ thông tin của loài. Có thể sinh sản vô tính khi nuôi cấy trong môi trường thích hợp để cây hoàn chỉnh

2. Sự phân hóa và phản phân hóa của tế bài

+ Sự phân hóa: là tiến trình quy định biến đổi tế bào phôi sinh thành tế bào chuyên hóa đặc biệt cho các mô, cơ quan khác nhau để đảm nhận các chức năng khác nhau.

+ Sự phản phân hóa tế bào: là quá trình chuyển tế bào chuyển hóa về một chức năng nào đó về trạng thái vô sinh ban đâu và phân chia mạnh mẽ.

Các bài học nên tham khảo