Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tại sao cần phải thiết kế trước khi lắp đặt mạch điện ?

Tại sao cần phải thiết kế trước khi lắp đặt mạch điện ?

Hướng dẫn trả lời

Thiết kế mạch điện để lắp cho đúng, cho tiết kiệm, phù hợp với yêu cầu sử dụng. 

Quan sát thì không phân biệt được, phải đo mới biết.