Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thế nào là điều hòa hoạt động gen?

Thế nào là điều hòa hoạt động gen?

Trả lời :

Là quá trình điều hòa lượng sản phẩm của gen được tạo ra trong tế bào đảm bảo cho hoạt động sống của tế bào phù hợp với điều kiện môi trường cũng như sự phát triển bình thường của cơ thể .