Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng là gì?

Mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng là gì?

Trả lời:

_ Duy trì, củng cố độ thuần chủng, sức sống, và tình trạng điển hình của giống

_ Tạo ra số lượng giống cần thiết để cung cấp cho sản xuất đại trà

_ Đưa giống tốt phổ biến nhanh vào sản xuất