Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chất quang dẫn là gì?

Chất quang dẫn là gì?

Chất quang dẫn là chất bán dẫn có tính dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành chất dẫn điện tốt khi bị chiếu ánh sáng thích hợp