Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nếu ý nghĩa của bảo vệ môi trường thuỷ sản ?

Nếu ý nghĩa của bảo vệ môi trường thuỷ sản ? 

Hướng dẫn trả lời

ý nghĩa to lớn của việc bảo vệ môi trường là:
+ Để có sản phẩm sạch phục vụ đời sống con người
+ Để ngành chăn nuôi thuỷ sản phát triển bền vững và hàng xuất khẩu.