Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Em hãy nêu các phương pháp thu hoạch tôm ,cá ?

Em hãy nêu các phương pháp thu hoạch tôm ,cá ?

Hướng dẫn trả lời

Có 2 phương pháp:

- Đánh tỉa thả bù

-Thu hoạch toàn bộ tôm, cá trong ao.

Phương pháp đánh tỉa thả bù: là thu hoạch những cá thể đã đạt chuẩn thực phẩm, sau đó bổ sung cá giống, tôm giống vào để bảo đảm mật độ nuôi.

Phương pháp thu hoạch toàn bộ tôm, cá trong ao là cách thu hoạch triệt để.