Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho các phương pháp chế biến chè và quy tắc chế biến chè xanh theo phương pháp công nghiệp.

Cho các phương pháp chế biến chè và quy tắc chế biến chè xanh theo phương pháp công nghiệp.

Trả lời:

Các phương pháp chế biến chè:

_ chế biến chè đen

- chế biến chè xanh

- chế biến chè vàng

- chế biến chè đỏ.

Quy tắc chế biến chè xanh theo phương pháp công nghiệp:

Nguyên liệu (lá chè xanh) -> làm héo -> diệt men trong lá chè -> vò chè -> làm khô -> phân loại, đóng gói -> sử dụng

Các bài học nên tham khảo