Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nguyên lý làm việc của đồ dùng loại điện bằng nhiệt là gì ?

Nguyên lý làm việc của đồ dùng loại điện bằng nhiệt là gì ?

Hướng dẫn trả lời

Nguyên lý làm việc.

- Dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện chạy trong dây đốt nóng, biến đổi điện năng thành nhiệt năng.