Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu đặc điểm và cách bố trí động cơ trên xe máy.

Nêu đặc điểm và cách bố trí động cơ trên xe máy.

Trả lời:

*Đặc điểm:

- Là động cơ xăng 2 và 4 kì cao tốc.

- Có công suất nhỏ.

- Li hợp, hộp số bố trí trong một vỏ chung.

- Thường làm mát bằng không khí.

- Số lượng xi lanh ít.

*Bố trí động cơ trên xe máy:

- Đặt ở giữa xe.

- Đặt lệch về đuôi xe.

Các bài học nên tham khảo