Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu định nghĩa động năng và công thức của động năng.

Nêu định nghĩa động năng và công thức của động năng.

Động năng là dạng năng lượng của một vật có được do nó đang chuyển động và được xác định theo công thức:

Wđ = 1/2 mv2