Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trình bày nhiệm vụ của hệ thống khởi động.

Trình bày nhiệm vụ của hệ thống khởi động.

Trả lời:

Nhiệm vụ:

+ Khi quay trục khuỷu động cơ đến vận tốc nhất định động cơ sẽ tự nổ được.

+ Khi động cơ đã hoạt động thì không cần HTKĐ nữa vì tốc độ của động cơ và hệ thống không bằng nhau.