Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khảo sát dao động của con lắc lò xo nằm ngang. Tìm công thức của lực kéo về.

- Con lắc lò xo là một hệ dao động điều hòa.

Công thức của lực kéo về tác dụng vào con lắc lò xo là:

F = -kx

trong đó: 

- x là li độ của của vật m

- k là độ cứng của lò xo

- dấu trừ chỉ rằng lực F luôn luôn hướng về vị trí cân bằng