Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vai trò của giống trong chăn nuôi. điều kiện để công nhận là một giống vật nuôi

Vai trò của giống trong chăn nuôi, điều kiện để công nhận là một giống vật nuôi? 

Hướng dẫn trả lời

Vai trò:

- Giống vật nuôi quyết định đến năng suất chăn nuôi 

- Giống vật nuôi quyết định đến chất lượng sản phẩm chăn nuôi

Điều kiện :

Để là giống vật nuôi, phải có những điều kiện sau:

- Có nguồn gốc, lịch sử hình thành rõ ràng

- Có đặc điểm riêng biệt của giống, các đặc điểm này khác biệt với các giống khác.

- Di truyền một cách tương đối ổn định cho đời sau.

- Đạt đến một số lượng cá thể nhất định và có địa bàn phân bố rộng.

- Được hội đồng giống quốc gia công nhận là một giống

- Thuần chủng, không pha tạp