Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trình bày nhiệm vụ và phân loại hệ thống đánh lửa.

Trình bày nhiệm vụ và phân loại hệ thống đánh lửa.

Trả lời:

- Nhiệm vụ: Tạo ra tia lửa điện cao áp để châm cháy hòa khí trong xilanh động cơ đúng thời điểm.

- Phân loại:

+ Hệ thống đánh lửa thường.( có tiếp điểm)

+ Hệ thống đánh lửa điện tử:

+ Hệ thống đánh lửa có tiếp điểm.

+ Hệ thống đánh lửa không tiếp điểm.