Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu mục đích của công tác bảo quản các loại hạt, củ giống trong sản xuất.

Nêu mục đích của công tác bảo quản các loại hạt, củ giống trong sản xuất.

Trả lời:

Mục đích:

- Có giống sản xuất cho vụ sau góp phần duy trì tính đa dạng sinh học

- Đảm bảo cho sức sống hạt giống tốt: có đọ nảy mầm cao, hạn chế ton thất về số lượng và chất lượng