Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

+ Vẽ biểu đồ dựa vào số liệu bảng 34.1 (Bài 34, SGK)

Câu 1

+ Vẽ biểu đồ thích hợp biểu đồ tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước.

Trả lời 

Dạng biểu đồ thích hợp: dạng cột đứng hoặc dạng thanh ngang

a / Dạng cột đứng

b/ Dạng thanh ngang