Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Em cho biết văc xin là gì ? Lấy 1 ví về loại vắc xin mà em biết ?

Em cho biết văc xin là gì ? Lấy 1 ví về loại vắc xin mà em biết ? 

Hướng dẫn trả lời

Vắc-xin là chế phẩm có tính kháng nguyên dùng để tạo miễn dịch đặc hiệu chủ động, nhằm tăng sức đề kháng của cơ thể đối với một (số) tác nhân gây bệnh cụ thể.

Các loại vắc-xin
Vắc-xin có thể là các virus hoặc vi khuẩn sống, giảm độc lực, khi đưa vào cơ thể không gây bệnh hoặc gây bệnh rất nhẹ. Vắc-xin cũng có thể là các vi sinh vật bị bất hoạt, chết hoặc chỉ là những sản phẩm tinh chế từ vi sinh vật.

Ví dụ : Vắc xin 6 trong 1 , vắc xin 5 trong 1 ,Vắc xin nhược độc , vắc xin chết .