Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chuồng nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi ?

Chuồng nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi ?

Hướng dẫn trả lời

- Vai trò của chuồng nuôi :

+ Giúp vật nuôi tránh được những thay đổi của thời tiết, tạo ra một tiểu khí hậu thích hợp cho vật nuôi

+ Giúp vật nuôi hạn chế tiếp xúc mầm bệnh.

+ Thực hiện quy trình chăn nuôi khoa học, nâng cao năng suất chăn nuôi.

+ Quản lí tốt đàn vật nuôi.