Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trình bày nhiệm vụ và phân loại hệ thống làm mát.

Trình bày nhiệm vụ và phân loại hệ thống làm mát.

Trả lời:

- Nhiệm vụ:

Giữ cho nhiệt độ các chi tiết trong động cơ không vượt quá giới hạn cho phép.

- Phân loại:

HTLM bằng nước.

HTLM bằng không khí.