Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chức năng của nhà máy điện là gì ?

Chức năng của nhà máy điện là gì ? 

Hướng dẫn trả lời

-Điện năng được sản xuất từ các nhà máy điện

-Trong nhà máy điện, các dạng năng lượng như nhiệt năng, thuỷ năng, năng lượng nguyên tử được biến đổi thành điện năng.