Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khi pit tông ở điểm cao nhất và thấp nhất ,vị trí của thanh truyền và tay quay như thế nào ?

Khi pit tông ở điểm cao nhất và thấp nhất ,vị trí của thanh truyền và tay quay như thế nào ?

Hướng dẫn trả lời

Khi pistong ở điểm cao nhất và thấp nhất thì vị trí của trục khuỷu và tay quay có 1 điểm chung là tay quay sẽ vuông góc với thanh ngang (tay ngang) của trục khuỷu khi nhìn vào hình chiếu ngang (theo đúng kỹ thuật là hình chiếu đứng). Nhưng lúc này có 2 điểm để phân biệt:

1. Khi pistong ở vị trí cao nhất: đỉnh của tay quay (phần nối với pistong) sẽ xa thanh ngang nhất. 

2. Khi pistong ở vị trí thấp nhất: đỉnh của tay quay (phần nối với pistong) sẽ gần thanh ngang nhất.