Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Kể lại các mầm bệnh thường gây bệnh cho vật nuôi. Lấy ví dụ.

Kể lại các mầm bệnh thường gây bệnh cho vật nuôi. Lấy ví dụ.

Trả lời:

- Bệnh do mầm bệnh là vi khuẩn: bệnh lớn đóng dấu, bệnh tụ huyết trùng,..

_ Mầm bệnh là virut: dịch tả lợn, lở mồm long móng

_ Mầm bệnh là nấm: bệnh nấm phổi gà,..

_ Bệnh kí sinh trùng: giun, sán,...