Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điều kiện để thâm canh lúa nước là gì?

Điều kiện để thâm canh lúa nước là gì?

Trả lời:

Điều kiện thâm canh lúa nước là:
— Có nhiệt độ cao.
— Lượng mưa và độ ẩm lớn (trên 2000 mm).