Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Quan sát\'hình 21.2, 21.3 (SGK trang 75), nhận xét và nêu những tác động của một số hoạt động công nghiệp đối với môi trường tự nhiên.

Quan sát'hình 21.2, 21.3 (SGK trang 75), nhận xét và nêu những tác động của một số hoạt động công nghiệp đối với môi trường tự nhiên.


Trả lời
- Hình 21.2 cho thấy ngành công nghiệp khai thác mỏ, nhất là khai thác lộ thiên thường làm thay đổi diện mạo của cả một khu vực.
- Hình 21.3 là quang cảnh khu công nghiệp luyện kim nhả khói lên trời làm ô nhiễm không khí.
Qua đó có thể thấy, hoạt động công nghiệp có tác động mạnh đến môi trường tự nhiên. làm cho nhiều vùng thay đổi diện mạo, làm cho không khí, nguồn nước bị ô nhiễm nặng.