Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Hãy điền chú thích thay cho các số 1, 2, 3 để chỉ các thành phần cấu tạo của tim vào hình bên (sơ đồ cấu tạo trong của tim).

Câu 1. Hãy điền chú thích thay cho các số 1, 2, 3 để chỉ các thành phần cấu tạo của tim vào hình bên (sơ đồ cấu tạo trong của tim). 

Hình 17-4. Sơ đồ cấu tạo trong của tim

Câu 2: Điền vào bảng 17-2

Bảng 17-2. Hoạt động của các van trong sự vận chuyển máu

Trả lời:

Câu 1. Đáp án : 1. tĩnh mạch chủ trên ; 2. tâm nhĩ phải ; 3. van động mạch chủ ; 4. van nhĩ - thất ; 5. tĩnh mạch chủ dưới ; 6. động mạch chủ ; 7. động mạch phổi ; 8. tĩnh mạch phổi ; 9. tâm nhĩ trái ; 10. tâm thất trái ; 11. vách liên thất.

Câu 2: