Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Lập bảng tổng kết vai trò của các tuyến nội tiết đã học theo mẫu sau ,Câu 2. Phân biệt bệnh Bazơđô với bệnh bướu cổ do thiếu iốt.

Câu 1. Lập bảng tổng kết vai trò của các tuyến nội tiết đã học theo mẫu sau :

Bảng 56-2. Vai trò của các tuyến nội tiết

STT

Tuyến nội tiết

Vị trí

Vai trò

       

Câu 2. Phân biệt bệnh Bazơđô với bệnh bướu cổ do thiếu iốt.

Trả lời:

Câu 1: Bảng so sánh:

STT

Tuyến nội tiết

Vị trí

Vai trò

1

Tuyến

yên

Ở nền sọ có liên quan với vùng dưới đồi (thuộc bán cầu đại não).

Chỉ đạo hoạt dộng của hầu hết các tuyến nội tiết khác.

-     Thùy trước tiết:

+ FSH làm phát triến bao noãn, tiết ơstrogen (ở nữ), gây sinh tinh (ở nam).

+ LH gây rụng trứng, tạo và duy trì thể vàng, gây tiết testosteron (ở nam).

+ TSH gây tiết hoocmôn Tiroxin ở tuyến giáp.

+ ACTH gây tiết nhiều hoocmôn điều hòa trao đổi chất đường, chất khoáng và sinh dục (ở tuyến trên thận).

+ PRL tiết sữa (ờ tuyến sữa).

+ GIH làm cơ thể tăng trưởng (xương cơ).

-      Thùy sau tiết:

+ ADH giữ nước (ở thận).

+ OT gây tiết sữa, co bóp tử cung.

2

Tuyến giáp

Nằm phía duới sụn giáp

Quan trọng trong trao đổi chất và quá trình chuyển hóa các chất trong tế bào

Câu 2: Phân biệt bệnh  Bazơđô với bệnh bướu cổ do thiếu iốt.

Bệnh Bazơđô

Bệnh biếu cổ do thiếu iốt

Do tuyến giáp hoạt (lộng mạnh tiết nhiều hooc-môn làm tăng cường trao đổi chất tăng tiêu dùng oxi, nhịp tim tăng, người bệnh luôn trong trạng thái hồi hộp,căng thẳng, mất ngủ, sút cân nhanh.

Do tuyến giáp hoạt động mạnh nên gây bướu cổ, mắt lồi do tích nước.

Khi thiếu i-ốt trong khẩu phần ăn hàng ngày, tiroxin không tiết ra, tuyến yên sẽ tiết hooc-môn thúc đẩy tuyến giáp tăng cường hoạt động gây phì đại tuyến giáp (bướu cổ).

Các bài học nên tham khảo