Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Phân tích các bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ dưới đây. Ghi kết quả phân tích vào bảng theo mẫu sau: Câu 2 Giải câu đố sau:

Câu 1. Phân tích các bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng

M:

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

nhiễu

nh

iêu

ngã

* Các em kẻ bảng theo mẫu, phân tích chính xác các bộ phận cấu tạo của từng tiếng. Sau đó ghi kết quả vào bảng.

*  Phân tích như sau là đúng:

Tiếng

Âm dầu

vẩn

Thanh

nhiễu

nh

iêu

ngã

điều

đ

iêu

huyền

phủ

ph

u

hỏi

lấy

i

ây

sắc

giá

gi

a

sắc

gương

g

ương

ngang

người

ng

ươi

huyền

trong

tr

ong

ngang

một

m

ôt

nặng

nước

n

ươc

sắc

phải

ph

ai

hỏi

thương

th

ương

ngang

nhau

nh

au

ngang

cùng

c

ung

huyền

Câu 2. Giải câu đố sau:
Để nguyên, lấp lánh trên trời
Bớt đầu, thành chỗ cá bơi hằng ngày.

                        (Là chữ gì ?)

(Các em suy nghĩ rồi giải câu đố dựa theo nghĩa của từng dòng. Để nguyên là sao, bớt âm đầu thành ao. Vậy chữ đó là chữ sao.)