Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Tìm những chi tiết cho thấy chị Nhà Trò rất yếu ớt. Bài 2. Nhà Trò bị bọn nhện ức hiếp, đe doạ như thế nào?

Bài 1. Tìm những chi tiết cho thấy chị Nhà Trò rất yếu ớt.

(- Bé nhỏ, gầy yếu, người bự những phấn, như mới lột,...

-   Cánh mỏng như cánh bướm non, ngắn chùn chùn, yếu ớt chưa quen mở nên không bay xa được.)

Bài 2. Nhà Trò bị bọn nhện ức hiếp, đe doạ như thế nào?

(- Trước đây, mẹ Nhà Trò có vay lương ăn của nhện nhưng chưa trả được thì đã chết. Nhà Trò kiếm ăn không đủ nên chưa trả được nợ.

-  Nhện nhất định đòi món nợ cũ, mấy bận đánh Nhà Trò.

-   Lần này, nhện cái chặn đường, đe doạ bắt Nhà Trò vặt chân, vặt cánh, ăn thịt.)