Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cao Bá Quát đã viết đơn cho bà cụ hàng xóm để kêu oan. Nhưng trong lá đơn ấy, tuy lí lẽ rõ ràng nhưng chữ viết xấu quá, quan đọc không được bèn thét lính đuổi bà cụ ra khỏi công đường.

Cao Bá Quát là nhà thơ nổi tiếng “văn hay chữ tốt”. Sau khi đọc bài "Văn hay chữ tốt”, em hãy trả lời các câu hỏi sau.

1. Vì sao khi đi học, Cao Bá Quát thường bị điểm kém ?

2. Sự việc gì xảy ra đã làm Cao Bá Quát phải ân hận ?

3. Cao Bá Quát quyết chỉ luyện viết chữ như thế nào ?

4. Tìm đoạn mở bài, thân bài, kết bài của truyện "Văn hay chữ tốt". Ý mỗi đoạn là gì?

5. Đại ý của bài văn là gì?

BÀI LÀM

1. Khi đi học, Cao Bá Quát thường bị thầy cho điểm kém vì chữ ông rất xấu.

2. Cao Bá Quát đã viết đơn cho bà cụ hàng xóm để kêu oan. Nhưng trong lá đơn ấy, tuy lí lẽ rõ ràng nhưng chữ viết xấu quá, quan đọc không được bèn thét lính đuổi bà cụ ra khỏi công đường. Sự việc ấy xảy ra đã làm cho Cao Bá Quát ân hận. Và ông mới thấm thía rằng: "dù văn hay đến đâu mà chữ xấu cũng chẳng ích gì !".

3. Cao Bá Quát đã quyết chí luyện viết chữ rất công phu, tỉ mỉ và có phương pháp. Lúc đầu, sáng nào ông cũng cầm que vạch lên cột nhà luyện cách viết nét "sổ thẳng" cho cứng cáp. Tối nào, ông cũng tập viết, viết xong mười trang vở, ông mới đi ngủ. Khi chữ viết đã tiến bộ, ông mượn những cuốn sách chữ viết đẹp làm mẫu để luyện nhiều kiểu chữ khác nhau. Ông đã luyện tập bền bỉ, kiên trì và có phương pháp khoa học như thế trong suốt mấy năm trời, cuối cùng ông nổi danh khắp nước là một người "văn hay chữ tốt".

4. Bài "Văn hay chữ tốt" có 3 đoạn:

- Mở bài: Từ đầu đến "cho điểm kém", ý đoạn mở bài nói Cao Bá Quát thuở nhỏ đi học chữ rất xấu, bài văn của ông thường bị thầy cho điểm kém.

- Thân bài: Từ "Một hôm..." đến "chữ khác nhau". Có 2 ý, nói lên Cao Bá Quát ân hận về chuyện viết đơn cho bà cụ hàng xóm... và chuyện Cao Bá Quát khổ luyện tập viết chữ.

- Kết bài: Phần còn lại, nói Cao Bá Quát thành tài sau nhiều năm luyện chữ, trở thành nổi tiếng khắp nước là người "văn hay chữ tốt".

5. Đại ý: Kể chuyện Cao Bá Quái khổ luyện, sau nhiều năm trở thành người "văn hay chữ tốt" nổi danh khắp nước.

10diem.com