Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cách dùng Can, Could và Be able to trong tiếng Anh Unit 16: Phân biệt "can", "could", "be able to" - Ms Hoa TOEIC Phân biệt Can, Could và Be able to - Studynet cách dùng will be able to, be able to ving, bài tập can could be able to, cách dùng can could may might, cấu trúc be able to, can could be able to exercises, be able to là gì, could and be able to

Can được dùng ở đây trong việc kết hợp với be + tính từ able mà cấu trúc đó cung cấp những phần thiếu sót của can ở quá khứ và hiện tại

Shall/will là hình thức tương lai duy nhất; Cả can lẫn am able có thể được dùng ở hiện tại, can thường được dùng nhiều hơn

Hình thức này được dùng cho khả năng ở quá khứ khi hành động không diễn ra

Bài học xem nhiều

Gender-giống

Gender-giống

  • 14-06-2017
  • 1199
Số nhiều (plurals)

Số nhiều (plurals)

  • 14-06-2017
  • 1136
Dạng be going to

Dạng be going to

  • 14-06-2017
  • 1115
Việc bỏ A/ an

Việc bỏ A/ an

  • 14-06-2017
  • 1086